Yen Sao Thiên Hoàng Yến

Dương.Luân

0915.15.6769 - 0938226768

Sản Phẩm:LH:C.Mến 

0938.035.888 - 0913.471.777

info@yensaothienhoangyen.com 

Xây Dựng

A. Vương - P.Giám Đốc

BLOG THIÊN HOÀNG YẾN

Yen Sao | Ky Thuat Nuoi Yen | Thiet Bi Nuoi Yen

 

Sản Phẩm.

   

Yến Sạch Lông Loại 1                 Yến Sạch Lông Loại 1

3.900.000 VND /100g                 2.000.000 VND /50g

  | 

        Yến Sạch Lông Loại 2                  Yến Sạch Lông Loại 2  

      3.600.000 VND /100g                   1.800.000 VND  /50g

   

Yến Sạch Lông Loại 3                 Yến Sạch Lông Loại 3

3.400.000 VND /100g                   1.700.000 VND /50g

   

Yến còn lông loại 1                       Yến còn lông loại 1

2.800.000 VND /100g                   1.400.000 VND /50g

 

   

   Yến còn lông loại 2

  2.600.000 VND / 100g

 

Yến Thô Loại 3

2.400.000 VND /100g

 

---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

- - - Nhà yến của Yến Sào Thiên Hoàng Yến tại Bến Tre - - -

 

 - - - Nhà yến của Yến Sào Thiên Hoàng Yến tại Đà Nẵng- - -

- - - Nhà yến cấp 4 của Yến Sào Thiên Hoàng Yến - - - 


 

Video quay ngày 20/8/2012 tại Nhà Yến Ở Huế Do Thiên Hoàng Yến Thi Công

Trong Nhà

Video quay ngày 20/8/2012 tại Nhà YếnHuế Do Thiên Hoàng Yến Thi Công

Video Ngoài Nhà

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -

 

- - - - Video quay ngày 10/03/2013 tại nhà yến của Yến Sào Thiên Hoàng Yến- - - -

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vật Tư Nuôi Yến Trong Nhà

                                
May Phat Tieng Chim

- Máy Phát Tiếng Chim

- Giá: 7.500.000 VND

May Phun Suong Moi

- Máy Phun Sương Hiện Đại

- Giá:

   

 

 

Địa chỉ 3: Lô 18 D1 Số:12 Hồ Tùng Mậu - Trần Nguyên Đán - Q.Liên Chiểu - Tp.Đà Nẵng | Tel:0903.035.277 - 0934.919.842

|Vietnam Backlinks | Free Backlink Exchange For Seo | Text Back Links Exchanges | Thanh Lap Cong Ty | Bao Cao Thue Ho Tro Ke Khai Thue|Lam Giay phep| Thanh Lap cong ty tai hcm